Świadczę kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego:

 • ogólne doradztwo w zakresie zagadnień cywilno-prawnych
 • sporządzanie projektów pism procesowych
 • pomoc przy dochodzeniu odszkodowań i należności

Świadczę kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa gospodarczego:

 • pomoc na etapie procesu zmierzającym do zawarcia umowy z kontrahentem
 • sporządzanie projektów umów, w tym również wzorców umownych, umów przedwstępnych, umowy ramowej
 • określenie ewentualnego ryzyka występującego po stronie przedsiębiorcy
 • weryfikowanie umów przedstawionych przez kontrahenta
 • doradztwo związane z realizacją roszczeń wynikających z zawartych umów

Świadczę kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych:

 • pomoc w zakresie zakładania spółek osobowych i kapitałowych
 • sporządzenie dokumentów korporacyjnych
 • przygotowanie formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego

Świadczę kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy:

 • doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
 • przygotowywanie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze (w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o współpracę)
 • wypowiadanie umów o pracę
 • sporządzanie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania

Porady dotyczące:

 • władzy rodzicielskiej
 • podziału majątku
 • alimentów
 • rozwodów

Doradztwo w zakresie:

 • sporządzenia/ unieważnienia testamentu
 • stwierdzenia nabycia spadku
 • przeprowadzenia działu spadku
 • zachowek

Ogólne doradztwo w zakresie zagadnień prawa administracyjnego.

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie i doradztwo w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Oferta

PROFESJONALIZM I ZAANGAŻOWANIE

Oferuje swoim Klientom indywidualne podejście do ich potrzeb, zaangażowanie oraz poziom świadczonych usług. Moim celem jest zapewnienie możliwie najlepszej i efektywnej ochrony interesów Klienta.

Realizacja tego celu opiera się przede wszystkim na budowaniu obustronnego zaufania w relacjach z Klientem, zrozumieniu istoty problemu i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

RZETELNOŚĆ
I ZAANGAŻOWANIE

Profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie cechują moją pracę z Klientami. Wszelkie sprawy wykonywane są sumiennie, rzetelnie i terminowo. Jednym z głównych celów prowadzonej przeze mnie działalności jest świadczenie pomocy prawnej w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta i wspólnie wypracować rozwiązanie jak najbardziej korzystne i najlepiej odpowiadające potrzebom Klienta.

INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE

Wyróżnia mnie indywidualne podejście i dbałość o interesy każdego Klienta. Do każdej powierzonej mi sprawy podchodzę indywidualnie, co pozwala mi dostrzegać optymalne rozwiązania. W mojej pracy niezwykle istotne jest każdorazowe rozważenie potrzeb Klienta w celu podjęcia jak najlepszych kroków prawnych do zrealizowania danego celu bądź rozwiązania problemu.

WIEDZA
I DOŚWIADCZENIE

Zdobyta w ciągu wielu lat nauki prawa wiedza oraz doświadczenie zawodowe pozwalają na uzyskanie możliwie najlepszych dla Klienta rozwiązań. Zawód prawnika wiąże się z nieustannym poszerzaniem wiedzy, samodyscypliną oraz umiejętnością stawiania czoła nowym wyzwaniom – co zarazem przynosi nieopisaną satysfakcję z każdej udzielonej pomocy.

PASJA

Moja praca pozwala mi na przekazywanie dobrych praktyk oraz na ciągły, efektywny rozwój. Zawód prawnika wymaga ciężkiej pracy, staranności, dociekliwości i przede wszystkim wiedzy. Z drugiej strony przynosi ogromną satysfakcję i motywację do kolejnych działań.

Obszary działania

KLIENT INDYWIDUALNY ORAZ BIZNSESOWY

Oferta świadczonych przeze mnie usług prawnych kierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak również do przedsiębiorców.

Oferuje swoim Klientom indywidualne podejście adekwatne do ich potrzeb, zaangażowanie oraz wysoki poziom świadczonych usług.

Zajmuję się m.in. sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, handlowego i gospodarczego, administracyjnego. Udzielam porad prawnych również w formie on-line.

x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.